içeriğe pdf sayfayı kırpma

oy
1

Python kullanarak, görev Inkscape sağlanır nerede aşağıdaki resimde gösterildiği gibi içeriğe pdf sayfasını kırpmak mümkün mü? içerik sınırlayıcı alanı otomatik bulunmalıdır.

Bir

PyPDF2 kullanma Benim sayfayı kırpmak, ancak elle dosyaların çok sayıda sıkıcı olan bulunacak koordinatları gerektirir. Inkscape, koordinatlar otomatik olarak bulunur.

Ben kullanıyorum kod aşağıda gösterilmiştir ve örnek bir giriş dosyası olduğunu burada mevcuttur .

# Python 3.7.0
import PyPDF2 # version 1.26.0

with open('document-1.pdf','rb') as fin:
  pdf = PyPDF2.PdfFileReader(fin)
  page = pdf.getPage(0)

  # Coordinates found by inspection.
  # Can these coordinates be found automatically?
  page.cropBox.lowerLeft=(88,322)
  page.cropBox.upperRight = (508,602)

  output = PyPDF2.PdfFileWriter()
  output.addPage(page)

  with open('cropped-1.pdf','wb') as fo:
    output.write(fo)
Oluştur 27/11/2018 saat 18:14
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more