Farklı sunucularda değişken alt klasöründe htaccess RewriteRule

oy
1

Ben, bu farklı sunucular farklı klasörlerde saklanır ve farklı versiyonları, örneğin, bu url açmak istiyorum olacak bir API inşa ediyorum:

http://aserver.com/api/v3/something

bunun içine:

http://aserver.com/api/v3/index.php?endpoint=something&version=3

Ve bu url:

http://leserver4.com/afolder/api/v6/someone

bunun içine:

http://leserver4.com/afolder/api/v6/index.php?endpoint=someone&version=6

/ API / hacim: Gördüğünüz gibi, tek ortak sınırlayıcı bu dizedir

Ben herhangi bir klasörde bu işleyebilir ve sürüm numarasını göndermek mümkün istiyorum, bu yüzden bu kural yaptı:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^api/v(\d+)/([^.]+)$ api/v$1/index.php?endpoint=$2&version=$1 [QSA,L,NC] # by anubhava

Ama hata 404 gösterir çalışmıyor

Ben bu şekilde apache2.conf yapılandırılmış:

<Directory /var/www/*/api>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Neyi yanlış yapıyorum?


Ben yapılandırma dosyasını ve tüm .htaccess dosyasını dahil etmek soruyu düzenlenmiş

Oluştur 27/11/2018 saat 18:14
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Yeni oluştur .htaccessapi/bu kodla dizini:

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^v(\d+)/([^.]+)$ v$1/index.php?endpoint=$2&version=$1 [QSA,L,NC]
Cevap 27/11/2018 saat 19:49
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more