pandalar GroupBy özelliğini kullanarak, nasıl veri alt kümesi sorgulamak ve bir liste koymak için

oy
0

piton 3.7 ve panadas kullanarak, 'bina x' ait olan tüm hesaplar için sormak doğru yolu nedir?

Excel veri

Building  Account Sales rep
23     1234567    Bob
24     7654231   Steve
25      12ae23    Bob
23      A11111   Jeff
26      A22222   Jeff
26      A33333    Bob
      A444448   Mike

İşte ben çalışıyorum benim kodudur

Import pandas as pd
table_data = pd.read_excel(‘excel.xlsx', sheet_name='Sheet1', dtype=str)
buildings = table_data[‘Building’].tolist()
accounts = table-data[‘Account’].tolist()

grouped_by_building = table_data.groupby(Building)[[Building, Account, Sales rep]]
for item, group in grouped_by_building:
  print(item, group)

Im, 26 binaya ait olan tüm hesapları sorgulamak ve diyelim sonuçlarını almak isteyen.

ÇIKTI

Building_26_list = [‘A22222’, ‘A33333’]
Building_23_list = [‘1234567’, ‘A11111’]

Ben üzerinde yineleme sadece binaları sorgulamak için nasıl sergiyi sorun yaşıyorum.

Oluştur 27/11/2018 saat 18:15
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Sadece GroupBy nesnesinin grupları özelliğine erişmek gerekir. şöyle Onun yapılır:

grouped_by_building = table_data.groupby("Building").groups
for item, group in grouped_by_building.items():
  print(item, group)

([Öğe ..., ...]) küpe [listesi gibi ...: Eğer sözlüğü {[..., ...] öğesi} almak için () fonksiyonu .items kullandığını bak ]

Cevap 27/11/2018 saat 19:23
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more