2 sütun değerleri değiştirme

oy
0

Bir Excel sayfası okuyan bir Python komut dosyası yazıyorum.
Benim excel sayfasında iki sütun var, en A & B diyelim
sütun B'nin değeri sütunu AI onu geçmek istiyoruz büyükse.

Örnek Formu:

[A]   [B]
 1    6
 10   2
 3    11

Çıktı Aranıyor:

[A]   [B]
 6    1
 10   2
 11   3

Şu an bu var, ama bana tamamen farklı değerler veriyor:

s = (~(col['A'] < col['B'])).cumsum().eq(0)
col.loc[s, 'B'] /=2
col.loc[s, 'A'] = col.loc[s, ['A', 'B']].sum(1)
Oluştur 27/11/2018 saat 18:17
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Ben size sözdizimi dayalı pandalar kullandığınız varsayıyorum. Bu DataFrame.apply () yöntemini kullanmak için iyi bir durum olurdu.

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'A': [1, 10, 3], 'B': [6, 2, 11]})

def switch(row):
  if row['A'] < row['B']:
    row['A'], row['B'] = row['B'], row['A']
  return row
df = df.apply(switch, axis=1)
print(df)

verir:

  A B
0  6 1
1 10 2
2 11 3
Cevap 27/11/2018 saat 18:31
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more