data.table - Birden fazla grup sütuna göre satırları seçin

oy
0

Bazı veriler (alınan https://www.r-bloggers.com/two-of-my-favorite-data-table-features/

# generate a small dataset
set.seed(1234)
smalldat <- data.frame(group1 = rep(1:2, each = 5), 
            group2 = rep(c('a','b'), times = 5), 
            x = rnorm(10))

# convert to data.frame to data.table
library(data.table)
smalldat <- data.table(smalldat)

# convert aggregated variable into raw data file
smalldat[, aggGroup1 := mean(x), by = group1]

# aggregate with 2 variables
smalldat[, aggGroup1.2 := mean(x), by = list(group1, group2)]Output

##   group1 group2    x aggGroup1 aggGroup1.2
## 1:   1   a -1.2071  -0.3524   0.1022
## 2:   1   b 0.2774  -0.3524   -1.0341
## 3:   1   a 1.0844  -0.3524   0.1022
## 4:   1   b -2.3457  -0.3524   -1.0341
## 5:   1   a 0.4291  -0.3524   0.1022
## 6:   2   b 0.5061  -0.4140   -0.3102
## 7:   2   a -0.5747  -0.4140   -0.5696
## 8:   2   b -0.5466  -0.4140   -0.3102
## 9:   2   a -0.5645  -0.4140   -0.5696
## 10:   2   b -0.8900  -0.4140   -0.3102

Nasıl satırları seçmek için aggGroup1.2vardır miniçin değer group1bilgisini tutarak group2.

Sonuç aşağıdaki gibi görünmelidir:

group1  group2  aggGroup1.2
1    b    -1.0341
2    a    -0.5696

Ben data.table sözdizimi ile yapmak çalıştı, ama başarısız oldum ...

Oluştur 27/11/2018 saat 18:17
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
2

Gregor tarafından cevap ek olarak, bir OFC olabilir. Ayrıca tüm satır getirmesi deneyin:

smalldat[smalldat[, .I[which.min(aggGroup1.2)], by = group1][, V1]]

  group1 group2     x aggGroup1 aggGroup1.2
1:   1   b 0.2774292 -0.3523537  -1.034134
2:   2   a -0.5747400 -0.4139612  -0.569596
Cevap 27/11/2018 saat 19:38
kaynak kullanıcı

oy
2

İşte bir yolu şudur:

smalldat[, .(group2 = group2[which.min(aggGroup1.2)], aggGroup1.2 = min(aggGroup1.2)), by = group1]
#  group1 group2 aggGroup1.2
# 1:   1   b  -1.034134
# 2:   2   a  -0.569596
Cevap 27/11/2018 saat 18:38
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more