android stüdyoda Firebase birden fazla çocuk okuma

oy
0

Ben android stüdyosu ile bir katılım uygulamasını yaratıyorum. Bunun bir kısmı öğrencinin kişisel katılım tarihini listeleyen bir tarih düğmesi içerir. Bir yol belirterek Ancak, ben sorun okuma verileri yaşıyorum. Ben çeşitli çözümler google'dan, ancak bunu anlamaya gibi olamaz. Herhangi bir fikir?

package com.example.android.teamnahhseproject;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.*;

public class attendance_history_student extends AppCompatActivity {

FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference reference = database.getReference(teamnahh-7d81b/student_users/Alisha Tapiawala/classes/CS 3354_003);
String attendance_text;
TextView textBox;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_attendance_history_student);

  textBox = findViewById(R.id.attendance);

  reference.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
    @Override
    public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
      for (DataSnapshot postSnapshot : dataSnapshot.getChildren()) {
        attendance_text = postSnapshot.getValue(String.class);
        textBox.append(attendance_text + \n);
      }
    }
    @Override
    public void onCancelled(DatabaseError databaseError) { }
  });
}

}

Gerçek

Ben CS 3354_003 için bütün çocuklar yazdırmak çalışıyorum

Oluştur 27/11/2018 saat 18:18
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki kod satırını değiştirin:

DatabaseReference reference = database.getReference("teamnahh-7d81b/student_users/Alisha Tapiawala/classes/CS 3354_003");

için

DatabaseReference reference = database.getReference("student_users/Alisha Tapiawala/classes/CS 3354_003");

teamnahh-7d81bReferans içinde gerekli değildir.

Cevap 28/11/2018 saat 12:49
kaynak kullanıcı

oy
0

Bu ne yapabildiğini geçerli:

ArrayList<String> presence = new ArrayList<String>();
DatabaseReference dbref = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("student_users/Alisha Tapiwala/classes/CS3354_003");
ValueEventListener listener = new ValueEventListener() {
   @Override
   onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot){
     for( DataSnapshot children : dataSnapshot.getChildren(){
       presence.add(children.child(" ").getValue(String.class));
       //presence is now containing the values from the database. 
     }
  }
};
dbref.addValueEventListener(listener);

Biçimlendirme, doğru değilse Maalesef özellikle {}. Telefonumda yaptı. Hala hataları kontrol alıyorsanız bu belgeleri . Umarım bu yardımcı olur.

Cevap 27/11/2018 saat 18:29
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more