Özel WP Tema Ayarları Fields Çıktı değerleri PHP Class Kullanımı inşa

oy
0

Ben wp-aceleci web sitesini kullanarak bir tema ayarları sayfası yarattı. Farklı tema şablonları her alan içeriği görüntülemek için çalışıyorum. İşte tema seçenekleri için koddur

/* Advertising Settings Page */
class advertising_Settings_Page {
  public function __construct() {
    add_action( 'admin_menu', array( $this, 'wph_create_settings' ) );
    add_action( 'admin_init', array( $this, 'wph_setup_sections' ) );
    add_action( 'admin_init', array( $this, 'wph_setup_fields' ) );
  }
  public function wph_create_settings() {
    $page_title = 'Advertising';
    $menu_title = 'Advertising';
    $capability = 'manage_options';
    $slug = 'advertising';
    $callback = array($this, 'wph_settings_content');
    add_theme_page($page_title, $menu_title, $capability, $slug, $callback);
  }
  public function wph_settings_content() { ?>
    <div class=wrap>
      <h1>Advertising</h1>
      <?php settings_errors(); ?>
      <form method=POST action=options.php>
        <?php
          settings_fields( 'advertising' );
          do_settings_sections( 'advertising' );
          submit_button();
        ?>
      </form>
    </div> <?php
  }
  public function wph_setup_sections() {
    add_settings_section( 'advertising_section', '', array(), 'advertising' );
  }
  public function wph_setup_fields() {
    $fields = array(
      array(
        'label' => 'before_game',
        'id' => 'beforegame_48156',
        'type' => 'textarea',
        'section' => 'advertising_section',
      ),
      array(
        'label' => 'after_game',
        'id' => 'aftergame_14160',
        'type' => 'text',
        'section' => 'advertising_section',
      ),
      array(
        'label' => 'game_right',
        'id' => 'gameright_86515',
        'type' => 'text',
        'section' => 'advertising_section',
      ),
      array(
        'label' => 'before_game_loop',
        'id' => 'beforegameloo_63696',
        'type' => 'text',
        'section' => 'advertising_section',
      ),
    );
    foreach( $fields as $field ){
      add_settings_field( $field['id'], $field['label'], array( $this, 'wph_field_callback' ), 'advertising', $field['section'], $field );
      register_setting( 'advertising', $field['id'] );
    }
  }
  public function wph_field_callback( $field ) {
    $value = get_option( $field['id'] );
    switch ( $field['type'] ) {
        case 'textarea':
        printf( '<textarea name=%1$s id=%1$s placeholder=%2$s rows=5 cols=50>%3$s</textarea>',
          $field['id'],
          $field['placeholder'],
          $value
          );
          break;
      default:
        printf( '<input name=%1$s id=%1$s type=%2$s placeholder=%3$s value=%4$s />',
          $field['id'],
          $field['type'],
          $field['placeholder'],
          $value
        );
    }
    if( $desc = $field['desc'] ) {
      printf( '<p class=description>%s </p>', $desc );
    }
  }
}
new advertising_Settings_Page();

Sadece METABOX özel alan .eg gibi ayrı ayrı her alanı göstermek için bana Wordpress fonksiyonunu doğrudan misiniz

get_post_meta( int $post_id, string $key = '', bool $single = false )

Ben get_option () yanı ama çalışmıyor çalıştılar.

get_option( string $option, mixed $default = false )
Oluştur 27/11/2018 saat 18:18
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more