CLION ++ c 17 özellikler tanımıyor

oy
1

Ben, ben kullanmaya çalışıyorum c ++ 17 proje ile CLION kullanıyorum

std::map<int, std::string> m{ {10, potato}, {1, banana} };
auto nodeHandler = m.extract(10);

Ancak CLION Ekstresinin haritanın üyesi olmamakla şikayet tutun.

Nasıl 17 özellikler ++ c tanımak / kullanmak CLION zorlayabilir?

CKağıt:

cmake_minimum_required(VERSION 3.12)
project(untitled2)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

add_executable(untitled2 main.cpp)
Oluştur 27/11/2018 saat 18:19
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more