R: Veri aralığındaki bir tarih arıyor ve daha sonra ilgili eleman ekleyerek inşa edilmiştir veri setinde sütun eklemek nasıl

oy
0

İki veri kümeleri Gönderen: data1 ve DATA2 bir veri setini almaya çalışırken: (sonunda bakınız)

veri1

Dates       Promo
2016-07-03    Santa Clause
2016-07-04    Santa Clause 
2016-07-05    Jumping Penguin

veri2

Start.Date    End.Date    Duration   Offered
2016-07-03    2016-07-04   2       Santa Clause
2016-07-04    2016-07-05   2       Jumping Penguin

Ben sadece ilk bu çok ince ardından sunulan almaya varsa belirli bir tarihte sunulan her promosyon Ancak ideal olacaktır ayrı bir sütunda olacak şekilde birden çok sütun almanın bir yolu varsa.

m <- as.data.frame(seq(as.Date(2016-07-03), as.Date(2018-8-25), by = days))

Aynı veriler için birden tanıtımlarını İdeal sonucu:

Dates      Promo1     Promo2    Promo 3   Promo 4
2016-07-03    Santa     Clause
2016-07-04    Santa     Clause    Jumping   Penguin
2016-07-05    Jumping    Penguin
Oluştur 27/11/2018 saat 18:20
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more