Ne dizin appsettings.json dosya Android'de kopyalanır

oy
0

Benim Xamarin App RestSharp kurmak için appsettings.json yapılandırma dosyası okumak için Forms almaya çalışıyorum. Ben Android'i hedefliyorum. appsettings.json dosyası Visual Studio benim Android formları proje kök daima Kopya ayarlanır. Bir Fabrika desende okumaya çalışıyorum.

 internal class ConfigFactory
{
  public ConfigFactory()
  {
    try
    {
      SetupSimpleConfiguration();
      ReadSimpleConfiguration();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Log.Logger.Error(e, Exception Constructing Config Factory);
      throw;
    }
  }

  public RestClient QueryClient { get; private set; }
  public RestClient CommandClient { get; private set; }
  private IConfigurationRoot Config { get; set; }

  private void ReadSimpleConfiguration()
  {
    string val1 = Config[QueryURL];
    string val2 = Config[CommandURL];
    QueryClient = new RestClient(val1);
    CommandClient = new RestClient(val2);
  }

  private void SetupSimpleConfiguration()
  {
    var currentDirectory = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.Personal);
    Log.Logger.Debug(Enter Simple {@Directory}, currentDirectory);

    Config = new ConfigurationBuilder()
      .SetBasePath(currentDirectory)
      .AddJsonFile(appsettings.json)
      .Build();

    Log.Logger.Debug(Leave Simple {@Config}, Config);
  }
}

İçine yayınlanmaya devam İstisna ise:

Yapılandırma dosyasının 'appsettings.json' bulunamadı ve isteğe bağlı değil edilmiştir. fiziksel yol '/data/user/0/com.companyname.SerilogSample/files/appsettings.json' dir

 • Ne olursa olsun ben currentDirectory ne yola.
Oluştur 27/11/2018 saat 18:21
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more