piton ve android ile Firebase?

oy
0

Bir müşteriler tablo var. Bu json onun satırların parçasıdır:

{
  customers: {
    1: {
      name: David,
      email: david@mail.com,
      age: 25,
      location: SF
    },
    2: {
      name: Lisbeth,
      email: lis@mail.com,
      age: 26,
      location: LA
    }
  }
} 

Benim android app, uygulama kullanıcısı yeni bir müşteri güncelleme varolan müşteri yaratacaktır. sunucuda çalışan My piton kodu üzerinde değişiklikler yapacaktır. Örneğin, Firebase üzerinde kayda sonra 27'e müşteri David'in yaşını değiştirecek piton programı android uygulaması üzerinde veriler otomatik olarak değiştirilecek istiyorum değiştirilir. Bunun Firebase yatkın mı? Teşekkür ederim.

Oluştur 27/11/2018 saat 18:23
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more