Şablon Kütüphanesi HMVC CodeIgniter'da ile çalışmıyor

oy
0

Ben işlevsel HMVC CodeIgniter'daki şablonu kullanmak için bu kütüphane kodu kullanıyorum, ama onun gösteren edilemiyor istenen dosyayı yüklemeye: /.php

class Template
{
  var $ci;

  function __construct() 
  {
    $this->ci =& get_instance();
  }

  function load($tpl_view, $body_view = null, $data = null) 
  {
    if ( ! is_null( $body_view ) ) 
    {
      if ( file_exists( APPPATH.'views/'.$tpl_view.'/'.$body_view ) ) 
      {
        $body_view_path = $tpl_view.'/'.$body_view;
      }
      else if ( file_exists( APPPATH.'views/'.$tpl_view.'/'.$body_view.'.php' ) ) 
      {
        $body_view_path = $tpl_view.'/'.$body_view.'.php';
      }
      else if ( file_exists( APPPATH.'views/'.$body_view ) ) 
      {
        $body_view_path = $body_view;
      }
      else if ( file_exists( APPPATH.'views/'.$body_view.'.php' ) ) 
      {
        $body_view_path = $body_view.'.php';
      }
      else
      {
        show_error('Unable to load the requested file: ' . $tpl_name.'/'.$view_name.'.php');
      }

      $body = $this->ci->load->view($body_view_path, $data, TRUE);

      if ( is_null($data) ) 
      {
        $data = array('body' => $body);
      }
      else if ( is_array($data) )
      {
        $data['body'] = $body;
      }
      else if ( is_object($data) )
      {
        $data->body = $body;
      }
    }

    $this->ci->load->view('template/'.$tpl_view, $data);
  }
}

Kullandığım erişiyorum:

$this->template->load('main','dashboard/dashboard');

İşte benim klasör yapısı şöyledir:

İşte

Oluştur 27/11/2018 saat 18:24
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more