V2 içinde oturaklı Kullanıcının onay

oy
4

Bir kullanıcının belirli bir mekan oturum açmak için izin Oturaklı v2 kullanıyorum. Ben isteği imzalamak çalışıyorum, ama şu ana kadar aşağıdaki alıyorum

u'meta': {
 u'errorType': u'param_error',
 u'code': 400,
 u'errorDetail': u'Invalid checkin id'
},
u'response': {

}
}

Ben şu şekildedir yapıyorum yolu, mobil kullanıcı mekan kimliği ile web sayfama bir istek gönderir ve kendi kullanıcı kimliği ve web işleyici aşağıdakileri yapar

    venueID = self.request.get(venue)
    user = self.request.get(user)
    params = {  
         'oauth_token': user
    }
    consumer = oauth2.Consumer(key=keys.CLIENT_ID,secret=keys.CLIENT_SECRET)
    params.update({'signature': hunchMethods.sign_request(params, keys.CLIENT_SECRET)})
    check_in_req = https://api.foursquare.com/v2/checkins/ + venueID + ? + urllib.urlencode(params)
    print check_in_req

    url1 = fetch(check_in_req)
    json_response = simplejson.loads(url1.content.encode('utf-8')) 
    print json_response

şöyle My işareti istek yöntemidir:

def sign_request(query_dict, data):
  queries = sorted( (unicode(k).encode('utf-8'), unicode(v).encode('utf-8'))
           for k,v in query_dict.iteritems() )
  data = urllib.urlencode(queries) + data

GÜNCELLEME sayesinde benim güncellenen benim kod olması beri var, ben yanlış bir yöntem uygulamaya çalışırken anladı @Drew için

def post(self, info):
    venueID = self.request.get(venue)
    user = self.request.get(user)
    venue = venue_id_change.retrieveNewID(venueID, user)
    url = https://api.foursquare.com/v2/checkins/add?venueId= +venue+ &oauth_token= + user + &broadcast=private
    logging.info(url)
    url1 = fetch(url)
    json_response = simplejson.loads(url1.content.encode('utf-8')) 

Bu Ben bir şey eksik :-( bir şey yapmak görünmüyor olsa?

Oluştur 27/04/2011 saat 09:18
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Yanlış API yöntemini kullanıyor görünüyor.

Kullandığınız yöntem iade bir kimliği alır ve mevcut check ayrıntılarını verir.

Bu seferki bir mekan kimliğini alır ve yeni Terrible oluşturur.

Cevap 27/04/2011 saat 20:38
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more