Bir matrisin Merkezi

oy
0

ne yani yapmam gereken bir matris için değerleri yazın ve bu bir merkezini basmak için kullanıcı söylemektir. Bu kodu ettik Fakat bahisler eksik.

import sys
reng = int(input('row: '))
column = int(input('column: '))
matrix = []
suma = 0
lista = []

if reng < 0 or column < 0:
  print('NOT VALID')
  sys.exit()

else:
  for i in range(reng):
    matrix.append([0]*column)

  for j in range(reng):
    for k in range(column):
      matrix[j][k] = int(input('enter an integer: '))
print(matrix)
Oluştur 09/10/2019 saat 23:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1
print(matrix[reng//2][column//2])

size bir "garip * garip" matris tam orta elemanı yazdırılır. //Örnek için çok tamsayıdır bölümüdür 3//2olan 1gerçekten mümkün indekslerinin orta biri olan 0, 1, 2. Hatta numaraları orta çift vardır ve bölme daha yüksek bir üretim (4 durumunda olduğu gibi: 4//2bir 2olası indekslerinin "üst orta" unsur olan 0, 1, 2, 3).

Cevap 10/10/2019 saat 00:12
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more