Bu tüccara Ödemeler (geçersiz clientId) izin verilmez - İyonik iOS

oy
0

Im iyonik için paypal eklentisi kullanarak ve iOS'ta çalışmıyor

Zaten android bu eklentiye yayınlıyor ve mükemmel çalışıyor ve aynı zamanda clientid üzerinde yarattı https://developer.paypal.com/developer/applications/

doPayment() {
  const total: any = 10;
  const currency: any = 'USD';
  const envProduct: any = '';
  const envSandbox: any = '{Client ID from                                 developer.paypal.com/developer/applications/}';
  this.payPal.init({
  PayPalEnvironmentProduction: envProduct,
  PayPalEnvironmentSandbox: envSandbox
  }).then(() => {
  // Environments: PayPalEnvironmentNoNetwork,     PayPalEnvironmentSandbox, PayPalEnvironmentProduction
  this.payPal.prepareToRender('PayPalEnvironmentSandbox', new     PayPalConfiguration({
  // Only needed if you get an Internal Service Error after     PayPal login!
  // payPalShippingAddressOption: 2 //     PayPalShippingAddressOptionPayPal
  })).then(() => {
  const payment = new PayPalPayment(total, currency,     'Description', 'sale');
  this.payPal.renderSinglePaymentUI(payment).then(async ( res ) =>     {
  // rest of the code after payment
  }, ( errclose ) => {
  console.log( errclose ); // Error or render dialog closed     without being successful
  });
  }, ( errconf ) => {
  console.log( errconf ); // Error in configuration
  });
  }, ( errinit ) => {
  console.log( errinit ); // Error in initialization, maybe PayPal     isn't supported or something else
  });
}

Herhangi bir yardım takdir edilmektedir. Çok teşekkür ederim.

Oluştur 09/10/2019 saat 23:37
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more