WooCommerce oturumu ile bir Checkbox Doğru veya Yanlış durumunu ayarlayın

oy
0

Bu kod kurgusunda:

add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button', 'output_custom_text_field', 0 );
function output_custom_text_field() {

//Lots of code then:

<input type=checkbox id=option1 name=option1>

}

Ben / tuzak mümkün WooCommerce oturumda bu yakalayabilir ve sonra buraya özel fiyat hesaplamalarında yararlanmak gerektiğini istiyorum:

function final_cart_update( $cart_object ) {
  foreach ( $cart_object->get_cart() as $cart_item ) {

      // get the custom pricing for this product
      if (isset( $_POST['option1'])) {
      $pricing_custom = get_post_meta( $cart_item['product_id'], '_number_field_1', true );
      }


      // get product price
      $price = floatval( $cart_item['data']->get_price() );

      // set new price
      $cart_item['data']->set_price( $price + $pricing_custom );
  }
}
add_action( 'woocommerce_before_calculate_totals', 'final_cart_update', 99, 1 );

Bu kısım WooCommerce bölüm değerleri bağımlı dayalı bir şekilde yapılması gerekmektedir:

if (isset( $_POST['option1'])) {

Gerçek onay kutusu ürün sayfasında geçerli:

www.sample.com/product/sample-product/

ve

sepeti burada:

www.sample.com/cart/
Oluştur 09/10/2019 saat 23:41
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Bunun için herhangi bir oturumu kullanmaya gerek yoktur. Kullanım woocommerce_add_cart_item_datafiltre kanca gibi:

add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button', 'custom_product_option_checkbox_field' );
function custom_product_option_checkbox_field() {
  echo '<p><label><input type="checkbox" id="option1" name="option1"> '.__("Option 1").'</label></p>';

}

// Add selected add-on option as custom cart item data
add_filter( 'woocommerce_add_cart_item_data', 'filter_add_cart_item_data_callback', 10, 3 );
function filter_add_cart_item_data_callback( $cart_item_data, $product_id, $variation_id ) {
  if ( isset( $_POST['option1'] ) && $pricing_custom = get_post_meta( $product_id, '_number_field_1', true ) ) {
    $cart_item_data['pricing_custom'] = $pricing_custom;
    $cart_item_data['unique_key']   = md5( microtime().rand() ); // Make each item unique
  }
  return $cart_item_data;
}

// Change the product price
add_action( 'woocommerce_before_calculate_totals', 'action_before_calculate_totals_callback', 10, 1 );
function action_before_calculate_totals_callback( $cart ) {
  if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
    return;

  // Avoiding hook repetition and price calculation problems
  if ( did_action( 'woocommerce_before_calculate_totals' ) >= 2 )
    return;

  // Loop through cart items
  foreach ( $cart->get_cart() as $cart_item ) {
    if ( isset( $cart_item['pricing_custom'] ) ) {
      // Set the calculated price
      $cart_item['data']->set_price( $cart_item['data']->get_price() + $cart_item['pricing_custom'] );
    }
  }
}

Kod functions.php etkin çocuk tema dosyası (veya aktif tema) gider. Denendi ve çalışıyor.

Cevap 10/10/2019 saat 00:44
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more