Pandoc ile docx için md dönüştürme

oy
0

Ben Pandoc için kelime markdown dan dönüştürmek için bir docx şablonu kullanmak çalışılıyor. Ben çalışıyorum Vim eklentisi ile Vim-Pandoc Herşey isim ve böyle baskı yapmadığı dahil bu başlıkla dışında iyi çalışıyor. İşte benim yaml veri neye benzediği

---
title: blah
author: blah
---

Benim komut benziyor

Pandoc docx --filter=pandoc-citeproc --bibliography=~/VimWiki/blah.bib --reference-doc=/PATH/TO/reference.docx

başlık ve önlük şeyler baskı gayet güzel. Ancak kullanarak kullanıyorum şablon bir başlık olarak mla stil şablonu yazdırmak ama başlık bilgilerin hiçbiri yazdırıyor. Nasıl başlıkları baskı alabilirim?

Oluştur 09/10/2019 saat 23:42
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more