HttpWebRequest POST üzerinde TrustFailure hata

oy
0

Ben Xamarin.Android proje üzerinde HttpWebRequest mesaj ile bir web servisine erişim almaya çalıştı ve ben bir TrustFailure hatası yaşıyorum.

dokümantasyon, onlar iki Kök CA sertifikaları (ECDSA erişimi için bir ve RSA erişimi için diğer) verdi.

Ama bu kök CA'larını nasıl kullanılacağını bilmiyorum.

Bunu nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yardım?

Teşekkür ederim!

var request = WebRequest.Create(Uri);
var byteData = Encoding.UTF8.GetBytes(objectData);
request.ContentType = application/json;

...
Oluştur 09/10/2019 saat 23:43
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more