Python Go context.Context eşdeğer nedir?

oy
-2

Git, biz böyle bağlamı kullanın:

ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 5*time.Second)

Python eşdeğer nedir?

Oluştur 09/10/2019 saat 23:44
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Sadece bir ekleme yapmak için çalışıyoruz ne olursa timeoutPython adresinin grpc çağrısına sonra isteğe bağlı bir argüman olarak adlandırılan tüm istemci yöntemlere ilave yoktur timeout.

Eğer o zaman bu konuda yanlış şekilde düşünüyorsun Bir Go istemciden bir bağlam gerektirir çünkü bir Python client0 bir yöntem çağırırken bir bağlam gerektiğini düşünüyorsanız. Bir "bağlam" kavramı ile çeşitli programlama dilleri tarafından işlendiğini nasıl grpc destek değişir.

Eğer Python sunucusu uygulamak için olsaydınız benzer hiçbir olduğunu görürdünüz contextoluşturulan yöntemleri için.

Cevap 10/10/2019 saat 00:01
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more