R, iki yönlü ANOVA sonrasında her grup için Çoklu karşılaştırma (Post hoc)

oy
0

Ben Ar çok yeniyim ve bunun bana göre analiz yapmak alma yardıma ihtiyacım var. Bu (basitleştirilmiş) gibi bir dataframe vardır:

  Gene time   Expression
1  Gene1    W1 18.780294
2  Gene2    W1 13.932397
3  Gene3    W1 20.877093
4  Gene1    W2  9.291295
5  Gene2    W2 10.939570
6  Gene3    W2 12.236713
7  Gene1    W3 13.810722
8  Gene2    W3 23.944473
9  Gene3    W3 17.355429

Ben her zaman noktası (Week1, W2, W3 ...) en genler için ortalama 'İfade' değerleri arasında önemli bir fark (Gene 1, 2, 3,) olup olmadığını bilmek istiyorum. Örneğin, 3. haftada (W3) Gene1 ifadesi Gene2 önemli ölçüde farklı olup olmadığını bilmek ilgileniyorum ben bir ANOVA ve TukeyHSD gerçekleştirdikten

my_ANOVA = aov(Expression ~ Gene , data = my_Data)
summary(my_ANOVA)

my_posthoc =TukeyHSD(my_ANOVA, which = Gene) 
my_posthoc

sonuçlarıdır

 Tukey multiple comparisons of means
  95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Expression ~ Gene, data = my_Data)

$Gene
         diff    lwr   upr   p adj
Gene2-Gene1 2.3113763 -11.24096 15.86371 0.8631245
Gene3-Gene1 2.8623080 -10.69002 16.41464 0.8002795
Gene3-Gene2 0.5509317 -13.00140 14.10326 0.9914716

Bana tüm zaman çizelgesi için Gene2 için Gene1 toplam comparission verir. Ama zaman W1, Gene1 ve 2 W3 sürede yaklaşık diffrerent, ya da ne vardır spesifik olmadığını bilmek istiyorum

Oluştur 09/10/2019 saat 23:44
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

tam zamanında verileri bölmek ve ayrı ayrı her bir analiz çalıştırmak istiyorsanız veri seti kullanılabilir sonuçlar üretmek için çok küçük olmasına rağmen, bu oldukça basittir:

my_Data.W <- split(my_Data, my_Data$time)
lapply(1:3, function(x) summary(aov(Expression~Gene, data=my_Data.W[[x]])))
lapply(1:3, function(x) TukeyHSD(aov(Expression~Gene, data=my_Data.W[[x]])))
Cevap 10/10/2019 saat 00:55
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more