MPVolumeSlider Sayı

oy
0

Ben belirli bir zamanda hacmini değiştiren bir işlevi vardır:

(MPVolumeView().subviews.filter{NSStringFromClass($0.classForCoder) == MPVolumeSlider}.first as? UISlider)?.setValue(Float(1.00), animated: false) 

yine birkaç dakika sonra ateş zamanlarda, artık çalışmaz. Bu Sanıyorum ana iş parçacığı, gerçekleşmesi gereken bir uyarı sadece KEZ çalışmak için nedenidir olsun.

Ben DespatchQueue.main.async koydum Fakat {hacim değişimi bile ilk defa değişmez.

Burada eksik?

Oluştur 09/10/2019 saat 23:46
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more