Gurobi: (addConstrs kullanma), ancak ifade doğru değil

oy
0

Ben Gurobi ve Python için yeni. Ben basit bir karma ikili sorunu çözmek için çalışıyorum, ancak bazı hatalar var.

aşağıdaki gibi, bir sorun tanımlanan

Değişken isteyen u [1,1] u [2,1] u [3,1] u [1,2] u [2,2] u [3,2] p değişkeni için, benzerlik. Ben kısıtlamaları Yukarıda eklemek istiyorum, ama orada bazı hatalar vardır benim ifadeleri söyleyerek doğru değil.

u=m.addVars([1, 2, 3], [1, 2], vtype=GRB.BINARY)
p=m.addVars(3,2,lb=0.0)

m.addConstrs(p[i,j]<= 30*u[i,j]
      for i in range(3)
      for j in range(2))
m.addConstrs(p[(i,j)]>=5*u[(i,j)]
      for i in range(3)
      for j in range(2))

Hata böyledir

line 14, in <module>
  for i in range(3)
 File model.pxi, line 3062, in gurobipy.Model.addConstrs
 File /Users/Documents/pyexercise/HW4Q1.py, line 15, in <genexpr>
  for j in range(2))
KeyError: (0, 0)

Herkes bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler!

Oluştur 09/10/2019 saat 23:54
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Python'da, kullanan range(n)döndürür listesini ngelen sayılar 0için n-1. Böylece, sizin addConstrs()fonksiyonları tuşların üzerinde yineleme (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), ve (2,1).

Ancak, udeğişkenler tarafından dizine (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), ve (3,2):

gurobi> u = m.addVars([1, 2, 3], [1, 2], vtype=GRB.BINARY)
gurobi> u.keys()
<gurobi.tuplelist (6 tuples, 2 values each):
 ( 1 , 1 )
 ( 1 , 2 )
 ( 2 , 1 )
 ( 2 , 2 )
 ( 3 , 1 )
 ( 3 , 2 )
>

Bir alma KeyErrorkısıtların endeksleri değişkenlerin indeksleri uyuşmuyor çünkü. Bunu düzeltmek için, yapımını değiştirebilir ueşleşecek şekilde değişkenler pdeğişkenler:

gurobi> u = m.addVars(3, 2, vtype=GRB.BINARY)
gurobi> u.keys()
<gurobi.tuplelist (6 tuples, 2 values each):
 ( 0 , 0 )
 ( 0 , 1 )
 ( 1 , 0 )
 ( 1 , 1 )
 ( 2 , 0 )
 ( 2 , 1 )
>
Cevap 10/10/2019 saat 22:23
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more