pandalar içinde saat arayla (sadece saat) için datetime sütunu filtreleyen nasıl

oy
0

Ben aşağıdaki gibi bir dataframe vardır:

datetimecolumn   valuecolumn
2017-01-03 01:00  17
2017-01-04 02:55  4
2017-01-04 05:55  4
2017-01-04 12:55  9
2017-01-04 16:55  88
2017-01-05 17:53  1
2017-01-06 10:22  74
2017-01-06 15:22  111

Şimdi sadece saat 12:00 ile 18:00 saatleri arasında olduğu satıra gerek. Olurdu:

datetimecolumn   valuecolumn
2017-01-04 12:55  9
2017-01-04 16:55  88
2017-01-05 17:53  1
2017-01-06 15:22  111

Bunu nasıl filtre uygulayabilirsiniz?

Oluştur 09/10/2019 saat 23:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Yapabilir:

df[(df['datetimecolumn'] > '12:00') & (df['datetimecolumn'] < '18:00')]
Cevap 10/10/2019 saat 00:00
kaynak kullanıcı

oy
1

Sana sütun değiştirmek niyetin yok datetimecolumnbiçimi, bu nedenle datetime dönüştürmek ve atamak s. Çıkar sonun dan floor('D')sadece saat bölümünü almak ve bunları karşılaştırmak için betweenbir boolean maske oluşturmak için m. Son olarak, dilimleme dfkullanarakm

s = pd.to_datetime(df.datetimecolumn)
m = (s - s.dt.floor('D')).between(pd.Timedelta('12:00:00'), pd.Timedelta('18:00:00'))

df.loc[m]

Out[190]:
   datetimecolumn valuecolumn
3 2017-01-04 12:55      9
4 2017-01-04 16:55      88
5 2017-01-05 17:53      1
7 2017-01-06 15:22     111
Cevap 10/10/2019 saat 00:23
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more