Nasıl paralel olarak birden kereviz görevleri çalıştırabilirsiniz?

oy
2

Bir iki görevi vardır.

@app.task
def run2():
  while True:
    print(1)
    time.sleep(5)
  return


@app.task
def run3():
  while True:
    print(2)
    time.sleep(2)
  return

Nasıl (tercihen farklı bir sayı ile tek komutla gelen, aynı konsoldan aynı zamanda bu iki görevi çalıştırabilir workers).

Oluştur 09/10/2019 saat 23:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Sen kullanmak gerekir group:

İlkel bir grup paralel olarak uygulanması gereken görevler listesini alan bir imza.

Django kabuk Örnek:

>>> from celery import group
>>> from myapp.tasks import run1, run2
>>>
>>> run_group = group(run1.s(), run2.s())
>>> run_group()
<GroupResult: 06b3e88b-6c10-4ba5-bb32-5005c82eedfe [cc734fbd-3531-45d1-8575-64f4eff35523, 
1075e822-a6e2-4c34-8038-369613ff687d]>

Daha karmaşık kullanım için üzerinde doküman bkz grubunda .

Cevap 10/10/2019 saat 00:53
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more