Toplantı isteğini ancak e-posta gönderme VCalendar ve PHP cevap isteğinde değil

oy
0

Bir kullanıcıya toplantı isteği göndermek için PHP ve vCal kullanıyorum. Sorun kullanım isteği aldığında, onlara toplantı / Reddet kabul et seçeneği vermez vardır. Bu OUTLOOK oluyor. kabul etmek ve reddetmek düğme seçenekleri gri renkte gösterilir ve e-posta diyor açıldığında Gerekli Yanıt yok Ben kullanıcı reddetme veya kabul edip bir tepki gerektiren ETMEZ seçeneği vardır, böylece bunu yapmak istiyorum. Ben bir test iphone'umda davet kabul etmeye çalışırken, bir mesaj söylüyor açılır davete Yanıtınız gönderilemez. Benim VCAL kodunda yapmak gerekir çimdik ne olduğundan emin. Herhangi bir fikir?

 //Create Email Headers
    $mime_boundary = ----Meeting Booking----.MD5(TIME());

  $headers = From: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= Reply-To: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= MIME-Version: 1.0\n;
  $headers .= Content-Type: multipart/alternative; boundary=\$mime_boundary\\n;
  $headers .= Content-class: urn:content-classes:calendarmessage\n;

  //Create Email Body (HTML)
  $message = --$mime_boundary\r\n;
  $message .= Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= <html>\n;
  $message .= <body>\n;
  $message .= '<p>'.$description.'</p>';
  $message .= </body>\n;
  $message .= </html>\n;
  $message .= --$mime_boundary\r\n;

  $ical =
    'BEGIN:VCALENDAR' . \r\n .
    'PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN' . \r\n .
    'CALSCALE:GREGORIAN' . \r\n .
    'VERSION:2.0' . \r\n .
    'METHOD:REQUEST' . \r\n .
    'BEGIN:VTIMEZONE' . \r\n .
    'TZID:America/Chicago:' . \r\n .
    'BEGIN:STANDARD' . \r\n .
    'DTSTART:200911 01T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=1SU;BYMONTH=11' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0400' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0500' . \r\n .
    'TZNAME:EST' . \r\n .
    'END:STANDARD' . \r\n .
    'BEGIN:DAYLIGHT' . \r\n .
    'DTSTART:20090301T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=2SU;BYMONTH=3' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0500' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0400' . \r\n .
    'TZNAME:EDST' . \r\n .
    'END:DAYLIGHT' . \r\n .
    'END:VTIMEZONE' . \r\n .
    'BEGIN:VEVENT' . \r\n .
    'ORGANIZER;CN='.$from_name.':MAILTO:'.$from_address. \r\n .
     //'ATTENDEE;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=TRUE;CN='.$to_name.';'.
    'ATTENDEE;CN='.$to_name.';ROLE=REQ-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:MAILTO:'.$to_address. \r\n .
    'LAST-MODIFIED:' . date(Ymd\TGis) . \r\n .
    'UID:'.date(Ymd\TGis, strtotime($startTime)).rand().@.$domain.\r\n .
    'DTSTAMP:'.date(Ymd\TGis). \r\n .
    'DTSTART;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($startTime)). \r\n .
    'DTEND;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($endTime)). \r\n .
    'TRANSP:OPAQUE'. \r\n .
    'SEQUENCE:1'. \r\n .
    'SUMMARY:' . $subject . \r\n .
    'LOCATION:' . $location . \r\n .
    'CLASS:PUBLIC'. \r\n .
    'PRIORITY:5'. \r\n .
    'BEGIN:VALARM' . \r\n .
    'TRIGGER:-PT15M' . \r\n .
    'ACTION:DISPLAY' . \r\n .
    'DESCRIPTION:Reminder' . \r\n .
    'END:VALARM' . \r\n .
    'END:VEVENT'. \r\n .
    'END:VCALENDAR'. \r\n;
  $message .= 'Content-Type: text/calendar;name=meeting.ics;method=REQUEST'.\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= $ical;

  $mailsent = mail($to_address, $subject, $message, $headers);
Oluştur 09/10/2019 saat 23:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more