dize arasındaki fark ""'', ``

oy
-2
let string1 = Amsiya,
    stirng2 = 'Amasia',
    stirng3 = `${string1}`;

dize1, stirng2, stirng3 arasında herhangi bir fark var mı?.

Oluştur 09/10/2019 saat 23:57
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Derleme işleminin ardından, bu üç değişken tam olarak aynı değere sahip Amsiya.

derlerken Aslında "Amsiya" ve 'Amasya' Amsiya` `dönüştürülür.

Cevap 10/10/2019 saat 00:03
kaynak kullanıcı

oy
2

Arasında herhangi bir fark yok yoktur "ve 'sen dize içindeki aynı kaçış karakteri gerekir ve diğerinin kaçan atlayabilirsiniz gerçeği dışında:

console.log("I'd like to say \"Hi\" :)")
console.log('I\'d like to say "Hi" :)')

`İnterpolasyon dizeleri, satırlı dizeleri ve dizeleri etiketlendi:

var x=1, y=2
console.log(`${x} + ${y} = ${x+y}`)

console.log(`I can break
a line inside of such string`)

function doSmth(ss, ...args) {
  console.log(ss)
  console.log(args)
}

doSmth `No braces in the call ${x} + ${y} = ${x+y}`
.as-console-wrapper.as-console-wrapper { max-height: 100vh }

Cevap 10/10/2019 saat 00:04
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more