Nasıl Django2.1 şablon içine döngü içinde bir değişken ayarlamak için?

oy
0

Ben verileri içeren bir bağlam sözlüğü şablonuna geçirilecek gerekir. Ben kullanarak uygulayan bazı bayrak değişkeni temel alarak iki div'leri geçiş yapmak için ihtiyaç {% with %}Django şablon etiketi. Ancak, ne zaman kullanarak değişkeni ayarlamak için deneyin {% set %}ben hata aşağıdaki alıyorum sözdizimi: - set', expected 'endwith'. Did you forget to register or load this tag?

Bana verilen çözüm aşağıdaki burada ama bana hata veriyor.

index.html

{% with flag=1 %}
        {% for benefit in content.benefits %}
          <div style=background-color: #fff; class=row mt-5>
            {% if not flag %}
              <div class=col-lg-4 col-md-4 col-sm-12>
                <img src={% static {{benefit.image}} %} alt=tablet
                   class=img-responsive mx-auto mt-5 w-100 h-75 h-md-50 working-img>
              </div>
            {% endif %}
            <div class=col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 h-100>
              {% for desc in benefit.heading %}
                <div class=d-flex h-25 w-100 m-1 mt-4>
                  <div class=col-3 col-sm-2 h-100>
                    <div class=mx-auto>
                      <i class=fas fa-check fa-2x style=color: #6fe33d></i>
                    </div>
                  </div>
                  <div class=col-9 col-sm-10>
                    <div class=d-flex flex-column>
                      <div class=working-caption font-weight-bold>{{ desc }}</div>
                      {#                      <div class=py-2 working-description-courses text-muted>{{ description }}</div>#}
                    </div>
                  </div>
                </div>
              {% endfor %}
            </div>
            {% if flag %}
              <div class=col-lg-4 col-md-4 col-sm-12>
                <img src={% static {{benefit.image}} %} alt=tablet
                   class=img-responsive mx-auto mt-5 w-100 h-75 h-md-50 working-img>
              </div>
            {% endif %}
          </div>
        {% endfor %}
        {% set flag=1-flag %}
      {% endwith %}

settings.py

...
TEMPLATES = [
  {
    'BACKEND': 'django.template.backends.jinja2.Jinja2',
    'DIRS': [],
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
      'environment': 'myapp.jinja2.environment'
    },
  },
  {
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [],
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
      'context_processors': [
        'django.template.context_processors.debug',
        'django.template.context_processors.request',
        'django.contrib.auth.context_processors.auth',
        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
      ],
    },
  },
]
...
Oluştur 10/10/2019 saat 00:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Kullanmaya çalıştığınız komut, set, jinja2 şablon motoru değil, Django'nın şablon motoru ile kullanılabilir.

https://jinja.palletsprojects.com/en/2.10.x/templates/#assignments

Kullandığınız yana APP_DIRSAyarlarınızdaki jinja2 ve Django şablon motorları hem de kongre, sen herhangi jinja2 şablonlarını koymak gerekir courses/jinja2/courses/index.htmlyerine courses/template/courses/index.html. Daha fazla bilgi için buraya bakınız:

https://docs.djangoproject.com/en/2.2/topics/templates/#django.template.backends.jinja2.Jinja2

İyi şanslar!

Cevap 10/10/2019 saat 16:24
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more