SQL kısıtlamaları> <kontrol

oy
0

ben sadece anahtar kelime onay yapar sonra sembolü <> ne yaptığını bilmek istiyorum ??

Örnek:

create table DistancesTbl(
  from varchar(100) not null,
  to varchar(100) not null,
  km smallint not null,
  primary key(from, to),
  constraint check_from_to check (from <> to),
  constraint check_distance check (km > 0)
);

Bir önceki sorguda, çizgi ne yok kısıt, (hiç <> dan) kontrol check_from_to yapmak tam olarak?

Teşekkürler!

Oluştur 10/10/2019 saat 00:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Bu başka bir versiyonudur eşit değildir operatörü :

Not equal:
mysql> SELECT '.01' <> '0.01';
    -> 1
mysql> SELECT .01 <> '0.01';
    -> 0
mysql> SELECT 'zapp' <> 'zappp';
    -> 1

Bu kullanarak aynı şey !=

Cevap 10/10/2019 saat 00:06
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more