Bu sorguda Yuvarlak yukarı veya Yuvarlak aşağı SpecialOfferPrice sütunu?

oy
0

Nasıl yapabilirim Yuvarlak yukarı veya Yuvarlak aşağı SpecialOfferPrice sütun, bu sorguda?

SELECT TB_Product. ProductID, 
TB_Product.RetailPrice * 0.95 AS SpecialOfferPrice 
Oluştur 16/10/2019 saat 12:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


5 cevaplar

oy
0

Kullanmayı deneyin CEILING(numeric)yuvarlanacak.

MSDN göre:

Bu fonksiyon, en küçük tam sayı daha fazla, ya da belirtilen sayısal ifade eşit döner.

SELECT 
CEILING(TB_Product.RetailPrice * 0.95) AS SpecialOfferPrice 

Kullanım ROUND yuvarlanacak. As MSDN diyor: :

Belirtilen uzunluk ve hassas yuvarlanmış bir sayısal değer, döner.

SELECT ROUND(175.45, 0)

Çıktı geçerli:175.00

GÜNCELLEME:

Sayı 200'ün altında olduğunu ve ondalık noktadan sonra tek sayıya yuvarlanacak istiyoruz ve bunun 200 üzerinde ise, kullanımını kullanmak istiyorsanız CEILING:

DECLARE @delimiter DECIMAL(10,5) = 200

SELECT
CASE 
  WHEN E.FooNumber < @delimiter THEN ROUND(e.FooNumber, 0)
  ELSE CEILING(e.FooNumber)
  END AS FooNumbers
FROM  (VALUES(100.1),
       (180.4),
       (250.5),
       (350.8)) E(FooNumber) 
Cevap 16/10/2019 saat 12:05
kaynak kullanıcı

oy
0

Bunu dene :

SELECT TB_Product. ProductID, 
ROUND(TB_Product.RetailPrice * 0.95, -2) AS SpecialOfferPrice 
Cevap 16/10/2019 saat 12:05
kaynak kullanıcı

oy
0

TAVAN (), YER () fonksiyonları kullanın.

Bu bağlantı explaination (içinde ileri gider https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1589/sql-server-rounding-functions--round-ceiling-and-floor/ ).

Cevap 16/10/2019 saat 12:05
kaynak kullanıcı

Cevap 16/10/2019 saat 12:06
kaynak kullanıcı

oy
0

Aşağıdaki sorguyu kullanın.

SELECT TB_Product. ProductID, 
round(TB_Product.RetailPrice * 0.95) AS SpecialOfferPrice

Daha fazla bilgi için bu [link] bakın https://www.w3schools.com/sql/func_sqlserver_round.asp

Cevap 16/10/2019 saat 12:10
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more