CSharpScript - TypeLoadException

oy
0

Ben özel hesaplamalar yürütmek için Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Scripting en CSharpScript (sürüm 3.4.0-beta2-son) kullanıyorum. Bazı hesaplamalar MyPlugin montaj (sadece statik yöntemini çağırarak) bulunur sınıf MyPlugin.Calculations bir derlenmiş statik yöntemlere Senaryoda doğrudan tanımlanmış, ancak delege edilmez.

Senaryonun gelen Hesaplamalar sınıfın statik yöntemi çağırmak çalıştığınızda

return Calculations.GetHpPipingPrice();

Bu istisna atar:

TypeLoadException: Could not load type 'MyPlugin.Calculations' from assembly 'MyPlugin.Data, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.

o MyPlugin derlemede tanımlı olduğunda MyPlugin.Data derlemesinden tipi Hesaplamalar yüklemeye çalıştığında neden, anlamıyorum. Ben MyPlugin montaj referansı eklendi ve ScriptOptions içine MyPlugin ad ithal. Burada sorun nedir? Ben bir eklenti sistemine sahip ve Assembly.LoadFrom yöntemini kullanarak MyPlugin derleme yükleme bu, olabilir mi? MyPlugin yürütme düzeneğinin aynı dizinde değildir. MyPlugin.Data düzeneği (aynı zamanda komut dosyaları gövdesini içerir) başlatmak için kullanılan verileri içerir.

Oluştur 24/10/2019 saat 11:51
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more