Nasıl android içinde güçlendirme kullanarak API göndermek için param ve değer iletebilirsiniz?

oy
-1

Burada

Nasıl android içinde güçlendirme kullanarak API param ve değer iletebilirsiniz?

Oluştur 24/10/2019 saat 11:51
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Sen geçebilir json object / json arraykullanarak @Body dönüştürerek json modeliçin POJO(kullanarak GSON).

Kontrol bu Çıkış!

Cevap 24/10/2019 saat 11:58
kaynak kullanıcı

oy
0

Aşağıdaki yol deneyin.

API son nokta

@POST("url")
Call<ResponseBody> yourAPi(@Body JSONArray jsonArray);

Ve API çağrısı param verileri kullanılarak

String[] answer = {"aaa","bbb","ccc"}
JSONArray jsArray= new JSONArray();
try {
  for(int i = 0; i < answer.length; i++) {
    JSONObject object = new JSONObject();
    object.put("question_id",i+1);
    object.put("answer",answer[i]);
    jsArray.put(object);
  }

} catch (JSONException e1) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e1.printStackTrace();
}  
// here you can call your api 
Call<ResponseBody> call = yourApiService.yourAPi(jsArray);
// ........

Cevap 24/10/2019 saat 12:11
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more