Postgres için SQLite gelen Boole sütun mantığı taşımak için çalışılıyor

oy
0

Ben Heroku (Postgres) için (Sqlite3 kullanıyor) benim PC'den benim Python uygulaması taşımak için çalışıyorum. Ben Postgres bu Doğru veya Yanlış olması gerekir inanıyoruz SQLite I Ancak 0 veya 1 bu bir değer vermek gerekirse şu tablolarda Boole sütunları ilan ve var.

Bu dönüşüm ben SQLite üzerinde geliştirmek ve kodu değiştirmeden Postgres için dağıtmak devam edebilmek kolayca yapılabileceğini bir yolu var mı.

Ben alt çizgi Int sütunları değişiklik yapan ve 0 veya 1 olarak değerlerini kısıtlayıcı ama daha kolay bir cevabı yoktur edilir sanırım?

# For example with SQLITE (adminuser is a column of Users, described as 
# Boolean):- 
admin_user = Users.query.filter_by(club = form.club.data, adminuser = 1) 

# For Postgres:-
admin_user = Users.query.filter_by(club = form.club.data, adminuser = 
True)
Oluştur 24/10/2019 saat 11:52
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more