İşlem düğmesi Eğik Malzeme Genişletilebilir tablo satırını çalışmıyor

oy
0

İşte ben açısal malzeme genişleyebilir tabloda bir işlem düğmesi (Edit) iş çalışıyorum her i işe değil ama satır genişletilmiş hale edilir düzenle düğmesini tıklayın row.when.

KONU:-

1.When tıklama Düzenle düğmesi genişletilmiş edilmemelidir tıklama ve satır üzerinde çalışma olmalıdır. Düzen düğmesi olmayan satırın diğer tarafında 2.When tıklama sonra tek satır genişletilecektir.

Lütfen bana yardım et !

İşte benim kodudur

==> ## viewuser.component.html ##

    '''<table mat-table [dataSource]=tableData multiTemplateDataRows class=mat-elevation-z8><ng-container matColumnDef=Name>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Name </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element>{{ element.f_name }} {{ element.l_name}} </td></ng-container><ng-container matColumnDef=Designation>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Designation </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element> {{ element.title }}</td></ng-container><ng-container matColumnDef=Department>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Department </th>
<td mat-cell *matCellDef=let element> {{element.dept_name}}</td></ng-container><ng-container matColumnDef=Edit>
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef> Edit</th>
<td mat-cell *matCellDef=let element><button mat-icon-button><mat-icon color=primary>border_color</mat-icon></button> </td></ng-container><ng-container matColumnDef=expandedDetail><td mat-cell *matCellDef=let element [attr.colspan]=columnsToDisplay><div class=example-element-detail [@detailExpand]=element == expandedElement ? 'expanded' : 'collapsed'><!--expanded content goes       here --></div></td></ng-container><tr mat-header-row *matHeaderRowDef=columnsToDisplay></tr><tr mat-row *matRowDef=let element; columns: columnsToDisplay;class=example-element-row [class.example-expanded-row]=expandedElement === element(click)=expandedElement = expandedElement === element ? null : element></tr><tr mat-row *matRowDef=let row; columns: ['expandedDetail'] class=example-detail-row></tr></table>

==> ## viewuser.component.ts ##

columnsToDisplay: string [] = [ 'Ad', 'Tanım', 'Bölümü', 'Edit'];

İşte açısal malzeme referans olan .. https://stackblitz.com/angular/ygdrrokyvkv?file=app%2Ftable-expandable-rows-example.html

Oluştur 24/10/2019 saat 11:52
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more