Ben GPS verilerini elde etmek sorun yaşıyorum

oy
0

Ben ultrasonik sensör ve ivmeölçer için kodları olmadan GPS kodunu test ettik ve mükemmel iyi çalıştı.

Ama şimdi Accelerometer ve Ultrasonik Sensör ile GPS kullanmaya çalışıyorum, GPS bana geri bana doğru verileri vermez. Ancak, Accelerometer ve Ultrasonik Sensör geri seri monitörü Arduino için doğru değeri verir.

Ben Adafruit Ultimate GPS Koparma v3 kullandığım için NMEA veri ayrıştırılan zaman, ben şu Time gibi bir şey almalısınız: xx: xx: xx.xxx Tarihi: xx / xx / xxxx Konumu ve vb

Bunun yerine, sadece tarihi ve yerine 0 ile dolu alır.

Zaten bu GPS modülü sorun olup olmadığını doğrulamak için, GPS kodları kullanarak sadece çalıştı.

Tüm Kod

//Declare Needed header file
#include <Adafruit_GPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#define GPSSerial Serial1
Adafruit_GPS GPS(&GPSSerial);
#define GPSECHO false

uint32_t timer=millis();

//Declare the pins
#define echoPin 7
#define trigPin 8

//Define Accelerometer Address
const int MPU=0x68;

//Declare Accelerometer Variable
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;

float f1=1.3;
byte *fp = (byte *) &f1;

//Declare the ultrasonic variables
long duration;
long distance;
void setup()
{
 //Join I2C bus as Slave with Address 8;
 Wire.begin (8);

 //Call SendData Command
 Wire.onRequest(SendData);

 //Setup Pins as output and input to operate ultrasonic sensor
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);

 //Setup for Accelerometer Sensor
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x6B);
 Wire.write(0);
 Wire.endTransmission(true);
 //Begin Serial Monitor

 Serial.begin (9600);
 //GPS Sensor Setting
 Serial.begin (9600);
 Serial.println(Adafruit GPS Test);
 GPS.begin (9600);
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_10HZ);
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
 delay(1000);
}

void loop ()
{
 dist();
 GY521();
 readGPS();
 delay(3000);
}
//Obtain Ultrasonic Data
void dist()
{
 digitalWrite (trigPin,LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin,HIGH);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin,LOW);
 duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
 distance=duration/58.2;
 Serial.print(distance);
 Serial.println( cm);
}
//Obtain Accelerometer Data
void GY521()
{
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x3B);
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU,12,true);
 AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();
 AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
 AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
 GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
 GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();
 GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read();

 Serial.println(Accelerometer: );
 Serial.print(X= ); Serial.println(AcX);
 Serial.print(Y= ); Serial.println(AcY);
 Serial.print(Z= ); Serial.println(AcZ);

// Serial.print(f1= );
// Serial.print(fp[0], HEX);
// Serial.print(fp[1], HEX);
// Serial.print(fp[2], HEX);
// Serial.print(fp[3], HEX);
// Serial.println();

}

void readGPS()
{
 // read data from the GPS in the 'main loop'
 char c = GPS.read();
 // if you want to debug, this is a good time to do it!
 if (GPSECHO)
  if (c);
 // if a sentence is received, we can check the checksum, parse it...
 if (GPS.newNMEAreceived()) {
  // a tricky thing here is if we print the NMEA sentence, or data
  // we end up not listening and catching other sentences!
  // so be very wary if using OUTPUT_ALLDATA and trying to print out data
  // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
  if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA())) // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
   return; // we can fail to parse a sentence in which case we should just wait for another
 }
 // if millis() or timer wraps around, we'll just reset it
 if (timer > millis()) timer = millis();

 // approximately every 2 seconds or so, print out the current stats
 if (millis() - timer > 2000) {
  timer = millis(); // reset the timer
  Serial.print(\nTime: );
  if (GPS.hour < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.hour, DEC); Serial.print(':');
  if (GPS.minute < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.minute, DEC); Serial.print(':');
  if (GPS.seconds < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.seconds, DEC); Serial.print('.');
  if (GPS.milliseconds < 10) {
   Serial.print(00);
  } else if (GPS.milliseconds > 9 && GPS.milliseconds < 100) {
   Serial.print(0);
  }
  Serial.println(GPS.milliseconds);
  Serial.print(Date: );
  Serial.print(GPS.day, DEC); Serial.print('/');
  Serial.print(GPS.month, DEC); Serial.print(/20);
  Serial.println(GPS.year, DEC);
  Serial.print(Fix: ); Serial.print((int)GPS.fix);
  Serial.print( quality: ); Serial.println((int)GPS.fixquality);
  if (GPS.fix) {
   Serial.print(Location: );
   Serial.print(GPS.latitude, 4); Serial.print(GPS.lat);
   Serial.print(, );
   Serial.print(GPS.longitude, 4); Serial.println(GPS.lon);
   Serial.print(Speed (knots): ); Serial.println(GPS.speed);
   Serial.print(Angle: ); Serial.println(GPS.angle);
   Serial.print(Altitude: ); Serial.println(GPS.altitude);
   Serial.print(Satellites: ); Serial.println((int)GPS.satellites);
  }
 }
}

void SendData()
{
 byte test[]={distance,AcZ>>0x8, AcZ, fp[0], fp[1], fp[2], fp[3]};
 Wire.write(test,7);
}

Sadece GPS Kodu

#include <Adafruit_GPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#define GPSSerial Serial1
Adafruit_GPS GPS(&GPSSerial);
#define GPSECHO false

uint32_t timer=millis();
void setup()
{
 Serial.begin (9600);
 Serial.println(Adafruit GPS Test);
 GPS.begin (9600);
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_10HZ);
 GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
 delay(1000);
}

void loop()
{
 readGPS();
}

void readGPS()
{
 // read data from the GPS in the 'main loop'
 char c = GPS.read();
 // if you want to debug, this is a good time to do it!
 if (GPSECHO)
  if (c);
 // if a sentence is received, we can check the checksum, parse it...
 if (GPS.newNMEAreceived()) {
  // a tricky thing here is if we print the NMEA sentence, or data
  // we end up not listening and catching other sentences!
  // so be very wary if using OUTPUT_ALLDATA and trying to print out data
  // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
  if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA())) // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
   return; // we can fail to parse a sentence in which case we should just wait for another
 }
 // if millis() or timer wraps around, we'll just reset it
 if (timer > millis()) timer = millis();

 // approximately every 2 seconds or so, print out the current stats
 if (millis() - timer > 2000) {
  timer = millis(); // reset the timer
  Serial.print(\nTime: );
  if (GPS.hour < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.hour, DEC); Serial.print(':');
  if (GPS.minute < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.minute, DEC); Serial.print(':');
  if (GPS.seconds < 10) { Serial.print('0'); }
  Serial.print(GPS.seconds, DEC); Serial.print('.');
  if (GPS.milliseconds < 10) {
   Serial.print(00);
  } else if (GPS.milliseconds > 9 && GPS.milliseconds < 100) {
   Serial.print(0);
  }
  Serial.println(GPS.milliseconds);
  Serial.print(Date: );
  Serial.print(GPS.day, DEC); Serial.print('/');
  Serial.print(GPS.month, DEC); Serial.print(/20);
  Serial.println(GPS.year, DEC);
  Serial.print(Fix: ); Serial.print((int)GPS.fix);
  Serial.print( quality: ); Serial.println((int)GPS.fixquality);
  if (GPS.fix) {
   Serial.print(Location: );
   Serial.print(GPS.latitude, 4); Serial.print(GPS.lat);
   Serial.print(, );
   Serial.print(GPS.longitude, 4); Serial.println(GPS.lon);
   Serial.print(Speed (knots): ); Serial.println(GPS.speed);
   Serial.print(Angle: ); Serial.println(GPS.angle);
   Serial.print(Altitude: ); Serial.println(GPS.altitude);
   Serial.print(Satellites: ); Serial.println((int)GPS.satellites);
  }
 }
}

Ben bu verileri almak gerekir

   Serial.print(GPS.latitude, 4); Serial.print(GPS.lat);
   Serial.print(, );
   Serial.print(GPS.longitude, 4); Serial.println(GPS.lon);
   Serial.print(Speed (knots): ); Serial.println(GPS.speed);
   Serial.print(Angle: ); Serial.println(GPS.angle);
   Serial.print(Altitude: ); Serial.println(GPS.altitude);
   Serial.print(Satellites: ); 
   Serial.println((int)GPS.satellites);
Oluştur 24/10/2019 saat 11:53
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more