Fonksiyonel bileşenini kullanırken Stacknavigator yeni ekrana navigasyona değil

oy
0

İşte benim var App.js

import React, {Component} from 'react';
import { createAppContainer } from 'react-navigation';
import { createStackNavigator } from 'react-navigation-stack';

import {Provider} from 'react-redux';
import {createStore} from 'redux';

import Reducers from './app/reducers';

import Preload from './app/Screens/Preload';
import HomeScreen from './app/Screens/HomeScreen';

let store = createStore(
 Reducers,
 window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__ && window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION__()
);

const AppNavigator = createStackNavigator({
 Home: {screen: HomeScreen, navigationOptions: {header: null }},
 Preload: {screen: Preload, navigationOptions: {header: null }},
});

const AppContainer = createAppContainer(AppNavigator);

export default class App extends Component {
 render () {
  return (
    <Provider store={store}>
     <AppContainer/>
    </Provider>
  )
 }
}

HomeScreen.jsyuvalanmış sahiptir Wrap.jssırayla bir sahip bileşen Header.jsbileşeni onPressolay bu durumda, yeni bir ekran yüklemek için işlenir Preload.jsekranı.

Ben TouchableOpacity bileşenini bastığınızda, orada atılan hiçbir hata ama hiçbir şey olmuyor. Yeni ekran yüklemez. Beni fonksiyonel bileşenlerini kullanırken yeni ekranları yüklemek için nasıl bildirin.

Burada, yukarıda belirtilen karşılık gelen bileşenlerdir.

Wrap.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, StatusBar, Platform, SafeAreaView, ScrollView } from 'react-native'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import Header from './Header'

const Wrap = (props) => {
 return (
  <SafeAreaView style={styles.mainWrapper}>
   <ScrollView>
    <Header />
    {props.children}
   </ScrollView>
  </SafeAreaView>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 mainWrapper: {
  backgroundColor: Colors.orange,
  height: 100%,
  paddingTop: Platform.OS === android ? StatusBar.currentHeight : 0

 }
})

export default Wrap

Header.js

import React from 'react'
import { View, Text, StyleSheet, Image, TouchableOpacity } from 'react-native'
import { FontAwesome } from '@expo/vector-icons';
import SourceImages from '../../Constants/SourceImages'
import Colors from '../../Constants/Colors'
import { NavigationActions } from 'react-navigation';

const {navigate} = NavigationActions;

const Header = () => {
 return (
  <View style={styles.wrapper}>
   <View style={styles.menuIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper}
     onPress={()=>{navigate('Preload')}}

    >
     <FontAwesome name=navicon style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
   <View style={styles.logoWrapper}>
    <Image style={styles.logo} source={ SourceImages.logo } resizeMode=contain />
   </View>
   <View style={styles.cartIconWrapper}>
    <TouchableOpacity style={styles.iconWrapper} >
     <FontAwesome name=shopping-basket style={styles.icon} />
    </TouchableOpacity>
   </View>
  </View>
 )
}


export default Header
Oluştur 24/10/2019 saat 11:54
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Aşağıdaki şekilde yapmak zorunda:

1- içe {withNavigation} NavigationActions yerine '-navigasyon tepki'

2- Başlık const kullanım = (sahne) yerine const üstbilgi = ait ()

Bunun yerine Kat {gezinmek} = NavigationActions 3- kullanımı props.navigation;

yerine ihracat varsayılan Üstbilgi 4- ihracat varsayılan withNavigation (Başlık)

Bu şekilde çalışır:

import { withNavigation } from 'react-navigation'


const Header = (props)


props.navigation.navigate('Preload')


export default withNavigation(Header)
Cevap 24/10/2019 saat 12:11
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more