"ORA-01422: Kesin satır talep sayısından daha fazla döner getir" Ben bu hatayı alıyorum benim bloğu yürütülürken

oy
0

Ben plsql bloğu kullanarak 4 sütun görüntülemek için wannt ve ben written.Any önerileriniz kod çalıştırmasına alamıyorum?

  DECLARE
  rsid  objectbase.asset_id%TYPE;
  obid  i18n_objectbase.object_id%TYPE;
  nme   i18n_objectbase.name%TYPE;
  descp  i18n_objectbase.short_description%TYPE;
BEGIN
  SELECT
    ob.asset_id,
    o.object_id,
    o.name,
    o.short_description
  INTO
    rsid,
    obid,
    nme,
    descp
  FROM
    objectbase    ob
    JOIN i18n_objectbase  o ON ( ob.object_id = o.object_id );

  dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);
END;
/
Oluştur 24/10/2019 saat 11:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Böyle bir şey hile yapacağını ama (ben basitleştirilmiş olduğunu not Lütfen nerede parçası) emin PL SQL kodu bu tür gerekecektir neden değilim ... Burada:

DECLARE
  rsid  varchar2(100);
  obid  varchar2(100);
  nme   varchar2(100);
  descp  varchar2(100);

  cursor c_test
  is
  SELECT ob.asset_id
     , ob.object_id
     , ob.name
     , ob.short_description
  FROM objectbase ob;
BEGIN

  FOR i in c_test loop

   rsid := i.asset_id;
   obid := i.object_id;
   nme := i.name;
   descp := i.short_description;

   dbms_output.put_line(rsid
            || obid
            || nme
            || descp);

  END LOOP;
END;

İşte DEMO

Sonra bunu kullanın:

DECLARE
  rsid  varchar2(100);
  obid  varchar2(100);
  nme   varchar2(100);
  descp  varchar2(100);

BEGIN
  FOR i IN (SELECT ob.asset_id
           , ob.object_id 
           , ob.name
           , ob.short_description
       FROM objectbase ob) LOOP

    rsid := i.asset_id;
    obid := i.object_id;
    nme := i.name;
    descp := i.short_description;

    dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);

  END LOOP;
END;
/

İşte DEMO

Ve burada tablo ve sütunları ile kodudur:

DECLARE
  rsid  objectbase.asset_id%TYPE;
  obid  i18n_objectbase.object_id%TYPE;
  nme   i18n_objectbase.name%TYPE;
  descp  i18n_objectbase.short_description%TYPE;
BEGIN

  FOR i IN (SELECT
    ob.asset_id,
    o.object_id,
    o.name,
    o.short_description
  FROM
    objectbase ob
    JOIN i18n_objectbase o ON ( ob.object_id = o.object_id )) loop

    rsid := i.asset_id;
    obid := i.object_id;
    nme := i.name;
    descp := i.short_description;

    dbms_output.put_line(rsid
             || obid
             || nme
             || descp);
  END LOOP;
END;
Cevap 24/10/2019 saat 13:00
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more