UICollectionView hücre akış düzeni dan konumuna dayalı

oy
0

Bunun satır veya değil son hücre olup olmadığına bağlıdır biçimlendirme bir hücreyi dönmek istiyorum. | Temelde, ihtiyacım hücreler arasındaki ara parçalar, ama öyle gibi her satırın sonunda biri istemiyoruz:

Aktör 1 | Aktör 2 | Aktör 3
Longnamed Aktör | Kısa | Başka Aktör
Aktör 4 | Aktör 5

| Şimdilik Sadece eklemek Her bir hücrenin arka ucunda etiketleyin. Sonra satır uçta ara parçaları gizlemek için toplama görünümünün son birkaç piksel dışarı maske. Bu yaklaşımdaki sorun, aralama eşit hücreler arasında aralıklı değil olmasıdır.

Ben ayrı hücrelere pullar var tercih ederim. Bu bana bile boşluk verecekti ama hücre hattı kopma olup olmadığını bilmek ve ara parçasını atlamak için bir yol gerekir.

Akış düzeni o cellForItem geçen hücre ve dönüş ve boş ayırıcı hücresidir karar olmadığını belirlemek için bir yolu var mı?

Oluştur 24/10/2019 saat 11:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more