tintColor ortadan backbutton yapar değişen

oy
0

Bunu ayarlayarak NavigationBar en görünümünü değiştirmek için çalışıyorum var tinkColor & barTintColor

sayfadaki doc ile başlatmak https://developer.apple.com/documentation/uikit/UINavigationBar?language=objc

aşağıdaki gibi benim ViewController ait [viewDidLoad] kanca navbar değiştirmeye çalıştı

self.navigationController.navigationBar.translucent = NO;
UIColor *barColor = [UIColor ColorA];
self.navigationController.navigationBar.barTintColor = barColor;


UIColor *backButtonColor = [UIColor ColorB];
self.navigationController.navigationBar.tintColor = backButtonColor;

Ama sonra geri düğmesinin sonra kayboldu ve barTintColor dosen't değişimi etkili olduğu görülüyor

Neyi yanlış yapıyorum?

Oluştur 24/10/2019 saat 12:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more