Nasıl youtube iframe videoyu autoplaying durdurmak için?

oy
0

Ben tıklamada autoplaying olan gömülü youtube iframe video var. Şimdi, dışarıdan (pencere) ya da kapatma düğmesi tıklarken bu autoplaying iframe videoyu durdurmak zorunda. Birden şeyler denedi, ancak video sonra durdurmak olsun eğer, autoplay tersi çalışacak ve olmayacak gibi hem senaryo, birlikte çalışmıyor. Aşağıdaki benim koddur.

// Bu video dışarıda tıklayarak üzerinde durdu oluyor durumdur, ancak autoplay çalışmıyor

<div id=modalVideo class=modal fade>
          <div class=modal-dialog>
            <div class=modal-content>
              <div class=modal-header>
                <button type=button class=close data-dismiss=modal
                  aria-hidden=true>&times;</button>
                <img alt=Brand src={{ 'logo@2x.png' | asset_url }} height=20>
              </div>
              <div class=embed-responsive embed-responsive-16by9>
                <iframe class=embed-responsive-item width=560 height=315
                  src=https://www.youtube.com/embed/aqkGCzcx34A?enablejsapi=1&version=3&playerapiid=ytplayer&autoplay=1
                  frameborder=0
                  allow=accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture
                  allowfullscreen></iframe>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

<script>
$(window).click(function () {
    $('.embed-responsive-item')[0].contentWindow.postMessage('{event:command,func:' + 'stopVideo' + ',args:}', '*');
  });
</script>

// Bu autoplay çalışıyor durumda, ancak video durduruldu almıyor

<div id=modalVideo class=modal fade>
          <div class=modal-dialog>
            <div class=modal-content>
              <div class=modal-header>
                <button type=button class=close data-dismiss=modal
                  aria-hidden=true>&times;</button>
                <img alt=Brand src={{ 'logo@2x.png' | asset_url }} height=20>
              </div>
              <div class=embed-responsive embed-responsive-16by9>
                <iframe class=embed-responsive-item width=560 height=315
                  src=https://www.youtube.com/embed/aqkGCzcx34A?autoplay=1
                  frameborder=0
                  allow=autoplay
                  allowfullscreen></iframe>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

<script>
$(window).click(function () {
    $('.embed-responsive-item')[0].contentWindow.postMessage('{event:command,func:' + 'stopVideo' + ',args:}', '*');
  });
</script>

Siz benzer bir durum veya sorunu ile karşı karşıya varsa Lütfen bana yardım et.

Oluştur 24/10/2019 saat 11:57
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more