Esnek dk örnekleri vs App Engine standart

oy
0

Standart ortamda bir uygulamayı çalıştırma instance_class: F2( 512 MB/ 1.2 GHz), min_instances: 1, max_instances: 3neredeyse her zaman nadiren 1'e düşüyor, 2 veya 3 aktif / fatura örnekleri ile çalışır.

Ben uygulamayı çalıştırırsanız, esnek ortamda yukarıdaki yapılandırma maç için çalışılıyor cpu: 1, memory_gb: 0.5, max_num_instances: 3bu maliyeti yarıya indirmek, bir tek durum aktif olan çoğu zaman çalışır.

Başvurmak zorunda kalmadan max_instances: 1esnek ile ona daha fazla satır içi getirmek için standart ortamını yapılandırmak için bir yol var mı? Ben kullanarak denedim target_cpu_utilizationve max_concurrent_requests. Örneğin target_cpu_utilization: 0.8, max_concurrent_requests: 80ama bu hiç fark etmez.

Oluştur 24/10/2019 saat 11:57
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more