.NET Çekirdek 3.0 entegrasyon testlerinde doğrulanmamış istek oluştur

oy
0

Burada yayınlanan NET Çekirdek 2.2 için güzel bir çözüm yoktu https://stackoverflow.com/a/50247041

protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
    {
      builder.ConfigureTestServices(services =>
      {
        services
          .AddMvc(opts => opts.Filters.Add(new AllowAnonymousFilter()));
      });
    }

Anlaşılan o .NET Çekirdek 3.0 çalışmayı durdurdu

Error Message:
  Expected response.StatusCode to be OK, but found Unauthorized.
 Stack Trace:
   at FluentAssertions.Execution.LateBoundTestFramework.Throw(String message)
  at FluentAssertions.Execution.TestFrameworkProvider.Throw(String message)
  at FluentAssertions.Execution.DefaultAssertionStrategy.HandleFailure(String message)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(Func`1 failReasonFunc)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(Func`1 failReasonFunc)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(String message, Object[] args)
  at FluentAssertions.Primitives.ObjectAssertions.Be(Object expected, String because, Object[] becauseArgs)

Herkes yeni .NET Çekirdek için benzer bir çözüm olup olmadığını biliyor mu?

Oluştur 24/10/2019 saat 12:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more