Sonuç sütun dataframe istenmeden değişiklikler başlığında iki sütun değerleri ekleme

oy
0

Bir veri çerçevesini ve satır toplamının sonucu ile, bir total sütunu eklemek istiyor.

Başlangıç ​​noktası:

var1 var2
 1  2
 1  2
 1  2

İstenen sonuç:

var1 var2 total
 1  2  3
 1  2  3
 1  2  3

Benim kod bunu yapar ama var1 sütunun başlığına toplam sütununun başlığının adını değiştirir. Neden? daha iyi bir çözüm ne olabilir?

İşte benim kodudur:

df<-data.frame( var1=c(1,1,1), var2=c(2,2,2))
df[total]<-0

for (i in 1:2 ){
 df$total = df$total + df[i] 
}
df

Sonuç:

var1 var2 **var1**
 1  2  3
 1  2  3
 1  2  3
Oluştur 24/10/2019 saat 12:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more