panda sütununda, ilk dışında NAN değerleri ile tekrar sayısı yerine

oy
0

Ben, bu gibi bir veri çerçevesi vardır

df
col1  col2
 1    A
 2    A
 3    B
 4    C
 5    C
 6    C
 7    B
 8    B
 9    A

Şimdi ben oluşumu başlıyor satırları istediğiniz A, B ve C sürekli oluşum olduğunu görebiliriz. Ve aynı oluşum diğer değerler nan olacaktır.

Ben benzeyecek arıyorum nihai veri çerçevesi,

df
col1  col2
 1    A
 2    NA
 3    B
 4    C
 5    NA
 6    NA
 7    B
 8    NA
 9    A

Ben döngü ve karşılaştırmak için kullanarak bunu yapabilirsiniz, Ama yürütme zamanı daha olacak. Bunu yapmak pythonic yol arıyorum. Bazı panda kısayolları olabilir.

Oluştur 24/10/2019 saat 11:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Karşılaştırma ölçütü Series.shifted değerleri ve eksik değerlerle Series.whereveya numpy.where:

df['col2'] = df['col2'].where(df['col2'].ne(df['col2'].shift()))
#alternative
#df['col2'] = np.where(df['col2'].ne(df['col2'].shift()), df['col2'], np.nan)

Ya göre DataFrame.locters durumdan ile ~:

df.loc[~df['col2'].ne(df['col2'].shift()), 'col2'] = np.nan

print (df)
  col1 col2
0   1  A
1   2 NaN
2   3  B
3   4  C
4   5 NaN
5   6 NaN
6   7  B
7   8 NaN
8   9  A

Detay :

print (df['col2'].ne(df['col2'].shift()))
0   True
1  False
2   True
3   True
4  False
5  False
6   True
7  False
8   True
Name: col2, dtype: bool
Cevap 24/10/2019 saat 12:01
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more