JavaScript Dizi manipülasyon ve döngü

oy
0

Aşağıdaki kod Çıktı programından sonra verilir. Ben, aşağıdaki sırayla (1,2,3,4) 'de j değerini yinelemek gerekiyor (2,3,4,1), (3,4,1,2), (4,1,2,3) ancak bu, (1,2,3,4), (2,3,4), (3,4) sırasına göre olan (4). Herhangi bir yardım çok takdir edilir

var RRIntervalArrayDiff = [];
var validRRIntervalCount =0;
var RRIntervalArrayy = [0.62,0.65,0.40,2.54,0.65];
var n = RRIntervalArrayy.length;
for (i=0; i < n; i++){
  for (j=i+1; j<n ;j++){
    document.write(</br>);
    document.write(i is +i+ j is +j);
    var h = (RRIntervalArrayy[j] - RRIntervalArrayy[i]);
    document.write(</br>);
    if(h < 0.12){
      validRRIntervalCount++;
    }
    document.write(h);
    if(j==(n-1)){
      document.write(</br>);
      document.write(validRRIntervalCount)
      break;
    }
  }  
  validRRIntervalCount = 0;
  document.write(</br>);
}   

çıktı

i 1 0,030000000000000027 0 j olduğu

i 2 -0,21999999999999997 0 j olduğu

i 3 1.92 0 j olduğu

i 4 0,030000000000000027 0 j olduğu

3

i 2 -0.25 1 j olduğu

i 3 1,8900000000000001 1 j olduğu

i 4 0 1 j olduğu

2

i 3 2.14 2 j olduğu

i 4 0,25 2 j olduğu

0

i 4 -1,8900000000000001 3 j olduğu

1

Oluştur 24/10/2019 saat 13:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more