Arsa / WindowsForms grafiği'nde Daire Çiz

oy
0

Bir de bir daire çizmek için olasılığı var mı WindowsForm Chart?

aşağıdaki gibi bir yöntem çağrı gerçekten güzel olurdu!

Graph.Series[circle].Circle.Add(centerX, centerY, radius);

w

Oluştur 24/10/2019 saat 12:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Eh, kendime iş etrafta yarattı. Belki birisi yardımcı olur

public void DrawCircle(Chart Graph, double centerX, double centerY, double radius, int amountOfEdges)
{
  string name = "circle_" + centerX + centerY + radius + amountOfEdges;

  // Create new data series
  if (Graph.Series.IndexOf(name) == -1)
    Graph.Series.Add(name);

  // preferences of the line
  Graph.Series[name].ChartType = SeriesChartType.Spline;
  Graph.Series[name].Color = Color.FromArgb(0, 0, 0);
  Graph.Series[name].BorderWidth = 1;
  Graph.Series[name].IsVisibleInLegend = false;

  // add line segments (first one also as last one)
  for (int k = 0; k <= amountOfEdges; k++)
  {
    double x = centerX + radius * Math.Cos(k * 2 * Math.PI / amountOfEdges);
    double y = centerY + radius * Math.Sin(k * 2 * Math.PI / amountOfEdges);
    Graph.Series[name].Points.AddXY(x, y);
  }
}

Sen aracılığıyla örneğin diyebilirsin

DrawCircle(Graph, 5, 4, 3, 30);

Yaklaşık 30 puan yerine poligonun hoş bir daire almak için yeterli olabilir, ancak Grafiğinizdeki büyüklüğüne bağlıdır gerekir.

Cevap 24/10/2019 saat 13:10
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more