Nasıl Tkinter varolan metni silerim?

oy
0

Ben eğer ifadelerini kullanarak animasyonlu bir sunumda slaytlar değiştiren bir işlev yapmaya çalışıyorum, ancak slayt değiştirmek gerektiği zaman, mevcut Widget kalır. İşte benim minimal tekrarlanabilir örnek (bu arada, 'description.insert' telefonumda doğru bilgisayarımda değil biçimlendirilir) 'dir:

from tkinter import *
import random
import time
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 400, height = 400)
tk.title('Diffusion')
canvas.pack()
 
slide = 0
 
def changeSlide():
    global slide
    slide += 1
    #WRITE TEXT
    if slide == 1:
        description = Text(tk, bd=0, height=5, width = 50)
        description.insert(INSERT, 'Diffusion is the net movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration, which results in the concentration being even. Here is an example, with the particles represented by orange dots:')
        description.place(x=0, y=190)
    elif slide == 2:
        #DRAW PARTICLES  
        particle = canvas.create_oval(10, 10, 20, 20, fill = 'orange')
 
nexT = Button(tk, text = 'NEXT', command = changeSlide)
nexT.pack()
nexT.place(bordermode = 'inside', x = 350, y = 375)
Oluştur 24/10/2019 saat 13:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more