Ben sonucu "gruplama ölçütü" ilk satırda artı toplu olarak bir sütun için SUM () var

oy
0

i stat-computing.org gelen uçaklar, taşıyıcılar ve uçuş veri tabanı ile çalışıyorum

Her uçuş için uçuş numaralarına (TailNum) ve mesafeler (Uzaktan) ile Uçuşlar masa var

i ile çalışan SQL sorgusu aşağıdaki gibidir:

Oldukça basit ve ben ilk sonuç satırdaki tüm uçuşlar için Mesafe toplamını var olması dışında çalışıyor ve TailNum tarafından sonra, gruplandırılmış sonucu. Ben tüm uçuşlar için toplam mesafe ile bu ilk satırı var neden ??

SELECT TailNum, SUM(Distance) AS totalDistance 
FROM Flights GROUP BY TailNum ORDER BY totalDistance DESC LIMIT 10;
Oluştur 24/10/2019 saat 12:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more