Matlab: her 300 ms tekrar numune kaydetmek

oy
0

Bir ses sinyalini örneklemek istiyoruz. Ben 5 saniye uzunluğunda bir wav dosyası var. Ben örnekleri her 300 ms kaydetmek istiyorum. Ben dosyasında içeren numuneler okumak Matlab fonksiyon audioread kullanmak, bu benim kodudur:

[signal,fs]=audioread('file.wav');

dt = 1/fs;
N = length(signal);
t = 0:dt:(N-1)*dt;

plot(t,signal)
ms=t*0.001;

Nasıl her 300 ms tekrarlanan bir dizi örneklerinde kaydederim ki?

Oluştur 24/10/2019 saat 13:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more