PowerShell UTC tarih saat dize dönüştürme nasıl

oy
0

Böyle verilerden bir Tarih-Saat dizesi : 00: 00 + 02: 2019-09-02T00 00 ve bu datetime dizeye örneğin 480 dakika eklemek zorunda. Nasıl olabilir ben bu ve dize ile aynı format sonucu çıkmak?

Allready bu bir deneyin var:

$FromDate = 2019-09-02T00:00:00+02:00
$FromDatetemp = Get-Date $FromDate
$FromDatetemp = $FromDatetemp.AddMinutes(480)
Write-Host $FromDatetemp
Write-Host $FromDatetemp.ToString(o)

ancak sonuç böyle yanlış biçimindedir: 2019-09-02T08: 00: 00.0000000 + 02: 00

Teşekkür ederim!

Oluştur 24/10/2019 saat 12:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Varsayılan olarak Powershell ISO 8601 tarihine bir milisaniye bölümünü ekler. Eğer bunu leve istiyorsanız özel bir biçim dizesi kullanmak gerekir.yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz

$FromDate = "2019-09-02T00:00:00+02:00"
$FromDatetemp = Get-Date $FromDate
$FromDatetemp = $FromDatetemp.AddMinutes(480)
Write-Host $FromDatetemp
Write-Host $FromDatetemp.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:sszzz")
Cevap 24/10/2019 saat 12:08
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more