(HTML, CSS, JS) tıklanabilir Menüsünü eklemek için çalışılıyor, simge düğmesi

oy
0

Web sitemin gezinme çubuğunda hamburger ikonuna yaptı. Ben o inşaat büyük, JavaScript basit animasyon ekledi. Şimdi ben zaten komut dosyası ve sınıfını kullanıyorum çünkü tür karıştı, simge tıklanabilir Menüsünü açmak istiyorum.

Ben orijinal simge çubuklarıyla açılan linkler i aynı Sınıf iki JS kodu birleştirebilirsiniz nasıl emin değilim ve nasıl düzenlemeye ..

HTML: Bu benim Simge geçerli:

<div class=hamburger onclick=myFunction(this)> 

    <div class=bar1></div>
    <div class=bar2></div>
    <div class=bar3></div>

</div>

CSS:

.hamburger {
   cursor: pointer;
   color:#333;
   list-style: none;
   float: right;
   padding: 18px;
   position: relative;
   display: inline-block; 
}

JavaScript:

function myFunction(x) {
  x.classList.toggle(change);
}

Nihayet bu ben eklenti çalışıyorum açılır geçerli:

HTML:

  <div class=dropdown>
   <button onclick=myFunction() class=dropbtn>Dropdown</button>
   <div id=myDropdown class=dropdown-content>
    <a href=#home>Home</a>
    <a href=#about>About</a>
    <a href=#contact>Contact</a>
   </div>
  </div>

CSS:

  .dropbtn {
   background-color: #3498DB;
   color: white;
   padding: 16px;
   font-size: 16px;
   border: none;
   cursor: pointer;
  }

  .dropbtn:hover, .dropbtn:focus {
   background-color: #2980B9;
  }

  .dropdown {
   position: relative;
   display: inline-block;
  }

  .dropdown-content {
   display: none;
   position: absolute;
   background-color: #f1f1f1;
   min-width: 160px;
   overflow: auto;
   box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
   z-index: 1;
  }

  .dropdown-content a {
   color: black;
   padding: 12px 16px;
   text-decoration: none;
   display: block;
  }

  .dropdown a:hover {background-color: #ddd;}

  .show {display: block;}

JavaScript:

  function myFunction() {
   document.getElementById(myDropdown).classList.toggle(show);
  }

  // Close the dropdown if the user clicks outside of it
  window.onclick = function(event) {
   if (!event.target.matches('.dropbtn')) {
    var dropdowns = document.getElementsByClassName(dropdown-content);
    var i;
    for (i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
     var openDropdown = dropdowns[i];
     if (openDropdown.classList.contains('show')) {
      openDropdown.classList.remove('show');
     }
    }
   }
  }
Oluştur 02/12/2019 saat 22:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
1

Her iki elemanlar için aynı işlevini kullanabilirsiniz. Ben ana konular bunun dışında tıkladığınız açılır hale kaybolur olduğunu düşünüyorum. Bu "dış" hamburger menü simge içerir.

İşte çalışma örneği:

// Keep a refernce for dropdown to access it from any function
const dropdown = document.getElementById("myDropdown");

function myFunction() {
 dropdown.classList.toggle("show");
}

// Close the dropdown if the user clicks outside of it
window.onclick = function(event) {
 // Make sure ".hamburger" or any other class is included so when it is clicked it won't hide the dropdown
 if (!event.target.matches('.dropbtn, .hamburger')) {
  var dropdowns = document.getElementsByClassName("dropdown-content");
  var i;
  for (i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
   var openDropdown = dropdowns[i];
   if (openDropdown.classList.contains('show')) {
    openDropdown.classList.remove('show');
   }
  }
 }
}
.hamburger {
 cursor: pointer;
 color: #333;
 list-style: none;
 float: right;
 padding: 18px;
 position: relative;
 display: inline-block;
 width: 20px;
}

.hamburger>div {
 height: 2px;
 background-color: black;
 width: 100%;
 margin-bottom: 5px;
}

.dropbtn {
 background-color: #3498DB;
 color: white;
 padding: 16px;
 font-size: 16px;
 border: none;
 cursor: pointer;
}

.dropbtn:hover,
.dropbtn:focus {
 background-color: #2980B9;
}

.dropdown {
 position: relative;
 display: inline-block;
}

.dropdown-content {
 display: none;
 position: absolute;
 background-color: #f1f1f1;
 min-width: 160px;
 overflow: auto;
 box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);
 z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
 color: black;
 padding: 12px 16px;
 text-decoration: none;
 display: block;
}

.dropdown a:hover {
 background-color: #ddd;
}

.show {
 display: block;
}
<div class="dropdown">
 <div class="hamburger" onclick="myFunction()">
  <div class="bar1"></div>
  <div class="bar2"></div>
  <div class="bar3"></div>
 </div>
 <div id="myDropdown" class="dropdown-content">
  <a href="#home">Home</a>
  <a href="#about">About</a>
  <a href="#contact">Contact</a>
 </div>
 
</div>

Cevap 03/12/2019 saat 05:59
kaynak kullanıcı

oy
0

Ben, bu çözüm çalıştı sizin için çalışıyor umut:

<style>
 .hamburger {
  cursor: pointer;
  color: #333;
  list-style: none;
  float: right;
  padding: 18px;
  position: relative;
  display: inline-block;
 }

 .bar1, .bar2,.bar3 {
  width: 40px;
  height: 2px;
  background-color: black;
  margin-bottom: 5px;
 }

 .dropbtn {
  background-color: #3498db;
  color: white;
  padding: 16px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  cursor: pointer;
 }

 .dropbtn:hover,
 .dropbtn:focus {
  background-color: #2980b9;
 }

 .dropdown {
  position: relative;
  display: inline-block;
 }

 .dropdown-content {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 50px;
  background-color: #f1f1f1;
  min-width: 160px;
  overflow: auto;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  z-index: 1;
 }

 .dropdown-content a {
  color: black;
  padding: 12px 16px;
  text-decoration: none;
  display: block;
 }

 .dropdown a:hover {
  background-color: #ddd;
 }

 .show {
  display: block;
 }
</style><div class="dropdown">
  <div class="hamburger" onclick="myFunction()">
    <div class="bar1"></div>
    <div class="bar2"></div>
    <div class="bar3"></div>
   </div>
 <!-- <button onclick="myFunction()" class="dropbtn">Dropdown</button> -->
 <div id="myDropdown" class="dropdown-content">
  <a href="#home">Home</a>
  <a href="#about">About</a>
  <a href="#contact">Contact</a>
 </div>
</div>

<script>

 function myFunction() {
  const dropdown = document.getElementById('myDropdown') 
  dropdown.classList.toggle('show')
 }

 // Close the dropdown if the user clicks outside of it
 window.onclick = function(event) {
  if (!event.target.matches('.hamburger')) {
   var dropdowns = document.getElementsByClassName('dropdown-content')
   var i
   for (i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
    var openDropdown = dropdowns[i]
    if (openDropdown.classList.contains('show')) {
     openDropdown.classList.remove('show')
    }
   }
  }
 }
</script>

Ben düğmesini yorumladı Gördüğünüz gibi, ben emin hem düğmesi ve hamburguer düğmesini neden kullanacağınızı değilim. Ayrıca 'çubuğuna bazı stilleri eklendi; div'ler, aksi takdirde herhangi bir 'hamburguer' görmedik.

Son olarak bunu 'hamburger' sınıfı içerip içermediğini görmek için pencere olay dinleyicisi üzerinde eşleştirme şeyi değiştirmez.

Cevap 03/12/2019 saat 12:27
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more